Luik linksmidden

De zwarte slang is een hoge druk straal. Voordeel: snel inzetbaar, gebruikt weinig water.

De rode slangen zijn lage druk slangen. Wanneer er veel water nodig is om de brand te bestrijden dan kiezen we voor deze slangen. Ze zijn 20 meter per slang en moeten nog aan elkaar worden gekoppeld. 

 

Om het luik weer te sluiten klik op het slot van het luik